Alev Özkazanç


Background
share close

Alev Özkazanç

Ankara Üniversitesi SBF`den 2016 yılında zoraki emekli olan siyaset bilimi hocası.
Feminist.
Barış Bildirisi imzacısı.
Yeni sağ, devlet, neoliberalizm, çağdaş siyaset felsefesi, feminizm ve queer kuram ve hareketler üzerine kitaplar yazdı.
Oxford Üniversitesi`nde misafir akademisyen olarak bulunuyor.
Son yıllarda otoriter rejimler, sağ populizm, anti-feminist hareketler, cinsiyetçi şiddet ve feminist siyaset üzerine çalışıyor.