Beril Eski


Background
share close

Beril Eski

Beril Eski, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat ve gazetecidir. New York Times, Euronews ve Deustche Welle Türkçe gibi kurumlarda haberleri yayımlanmıştır. Daha önce Agos ve BBC Türkçe’de çalışmıştır. Emel Coşkun’la yazdıkları “Erkek Şiddetinden Kaçarken… Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Sığınmacılar” adlı bir kitabı vardır. Göçmen ve mültecilerle ilgili akademik çalışmaları mevcuttur.