İLHAM VERİSİNİN PEŞİNDE

Dar Koridor’da Türkiye’ye yer var mı?


Background
share close
Ekonomik büyüme ama nasıl? Yukarıdan ve eşitsiz bir büyüme sağlayan ‘despotik devlet’ mi yoksa üretkenliği, verimliliği arttıran, yeni fikirlere, yeni teknolojilere bağlı ve sürdürülebilir bir büyümü sağlayan ‘Dar Koridor’ mu? Melis Tufur, İlham Verisi podcastlerinin üçüncüsünde, ekonomik büyümenin ülkelere göre farkını Doren Acemoğlu ve James Robinson’un “Dar Koridor” isimli çalışmaları ekseninde tartışıyor.
Önceki bölümler